Regulamin sklepu Zapomniane Smaki

 

Informacje ogólne


1. Właścicielem domeny i sklepu internetowego, działającego pod adresem: www.zapomnianesmaki.pl jest:

TRADEKO Marta Janas, z siedzibą w Łodzi, ul. Jagienki 34/6

NIP:  731-181-52-45

REGON: 360256634

Dane kontaktowe sklepu:

e-mail: biuro@zapomnianesmaki.pl

Dane bankowe:

Numer rachunku: 87 1050 1461 1000 0092 0507 6327

Nazwa: ING Bank Śląski S.A.

Adres: 40-086 Katowice, ul. Sokolska 34

2. Klientem sklepu Zapomniane Smaki jest pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, składająca zamówienie i zwana w dalszej części regulaminu, Zamawiającym.

3. Firma TRADEKO Marta Janas, zwana jest w dalszej części regulaminu Sprzedawcą.

4. Oferta sklepu dostępna jest w formie sprzedaży detalicznej. Sprzedaż detaliczna prowadzona jest po cenach detalicznych i skierowana do klienta indywidualnego.

5. Oferta Sklepu dostępna jest tylko na terenie Polski.

6. Ceny towarów są podane w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen. W trakcie realizacji zamówienia obowiązują ceny z dnia złożenia zamówienia.

 

Ochrona danych osobowych1. Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

2.Jeśli klient składając zamówienie zgodzi się na otrzymywanie biuletynu (zaznaczy opcję biuletyn podczas rejestracji) jego dane (adres e-mail oraz imię) będą wykorzystywane również w celu wysyłania biuletynu.

3.Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

 

Procedura zamawiania1. Zamówienia  przyjmowane są  poprzez stronę internetową: www.zapomnianesmaki.pl   -  24 h/dobę

2. Warunkiem dokonania zamówienia w Sklepie jest prawidłowe wypełnienie, przez Zamawiającego, formularza zamówienia,  oraz  zaakceptowanie zawartych w nim  warunków i kosztów dostawy.

3. Zamawiający zobowiązany jest do podania numeru telefonu kontaktowego i adresu  e-mail, dzięki czemu możliwe będzie potwierdzenie zamówienia.

4. Po przyjęciu zamówienia Sprzedawca potwierdza je pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

5. Dla stron transakcji, cena podana przy każdym towarze, jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia  przez Zamawiającego.

6. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie dało się potwierdzić.

7. Zamówienie zostanie zrealizowana pod warunkiem, że towar jest dostępny w Sklepie. W przypadku braku części towarów objętych zamówieniem Zamawiający jest informowany o takim fakcie przez obsługę Sklepu i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. W takim przypadku Zamawiający może zdecydować się na częściową realizację, wydłużenie czasu oczekiwania lub o anulowaniu całego zamówienie.

 

 

Realizacja zamówienia1. Sposoby dostawy:

-  przesyłka kurierska -  koszt przesyłki przy zamówieniu do kwoty 300 zł pokrywa Zamawiający, powyżej kwoty 300 zł dostawa GRATIS.

2. Decyzję o formie dostawy podejmuje Zamawiający podczas wypełniania formularza zamówienia.

3. Szczegółowe  zasady dostawy towarów do domu Zamawiającego określają   regulaminy  firm realizujących dostawy.

4. Zamówione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

5. Aktualny status zamówienia można sprawdzić po zalogowaniu się na swoje konto w Sklepie.

6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikłe z niedotrzymania terminów przez firmy realizujące dostawę, ani wynikające z podania nieprawidłowych danych dla doręczyciela.

7. W uzasadnionych przypadkach Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty, każdorazowo podając  przyczynę takiego działania. W szczególności może być to spowodowane przez następujące zdarzenia:

 • podania przez zamawiającego danych budzących wątpliwości osoby przyjmującej zamówienie;

 • niemożności zrealizowania zamówienia wynikającej z winy producenta, dystrybutora, hurtownika;

 • gdy produkt został wycofany ze sprzedaży na terenie Polski;

 • nieprzestrzegania przez zamawiającego niniejszego regulaminu.

8. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z Zamawiającym indywidualnie.

9. Zamówienia realizujemy zgodnie z kolejnością złożenia.

10. Jeżeli zamówienie jest płatne przelewem to wysyłka następuje w ciągu 24 godzin od zarejestrowania wpłaty na konto z uwzględnieniem wcześniejszych szczególnych warunków, gdy zamówienie przekracza stany magazynowe.

11. Jeżeli zamówienie jest płatne przy odbiorze to wysyłka następuje w ciągu 24 godzin od jego wpłynięcia z uwzględnieniem dni roboczych.

12. W przypadku niezrealizowania zamówienia z winy Klienta, np.: podania błędnego adresu, nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówienia itp. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami transportu zamówienia, a w przypadku produktów, których sprzedaż po nieudanej próbie dostarczenia produktów jest już niemożliwa - również kosztami tych produktów.

Formy płatnościSklep internetowy akceptuje następujące metody płatności:

1. Przelew bankowy
Klient dokonuje płatności za zamówienie wpłacając należną kwotę przelewem bankowym.

Dane do przelewu:
Numer rachunku: 87 1050 1461 1000 0092 0507 6327
Nazwa: TRADEKO Marta Janas
Adres: 92-439 Łódź, Jagienki 34

Jako tytuł płatności należy podać numer zamówienia.

Uwaga: W przypadku przedpłaty wysyłka towaru następuje po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym jw.

2. Płatność przy odbiorze (za pobraniem).

Klient dokonuje płatności w momencie otrzymania paczki.

 

 

Faktura VATStandardowym dokumentem i dowodem sprzedaży jest paragon każdorazowo dołączony przez Sprzedawcę do przesyłki. W przypadku, gdy klient poda w formularzu zamówieniowym nazwę firmy i numer NIP - sprzedawca wystawi fakturę VAT. 

 

Opłaty za przesyłki

1.Obowiązują następujące opłaty za przesyłki w zależności od wybranych przez klienta sposobu przesyłki i formy płatności:Kurier DPD:

1.1 Zamówienie płatne przelewem:

0 – 5kg – 15,90 zł

5 – 30 kg – 18,90 zł1.2 Zamówienie płatne przy odbiorze(za pobraniem):

0 – 5 kg – 18,90 zł

5 – 30 kg – 21,90 zł2. Od powyższych opłat dopuszcza się następujące odstępstwa:

2.1 Gdy wartość zamówienia przekracza kwotę 300 zł (brutto) koszt wysyłki dla klienta wynosi 0 zł (wysyłka kurierem) plus ewentualny koszt pobrania (3 zł).
Punkt ten nie wyklucza stosowania punktu 2.2 par. 21

2.2 Przy zakupach o łącznej wadze przekraczającej 30 kg przesyłka jest wysyłana w 2 paczkach co powoduje doliczenie do kwoty zamówienia kosztu przesyłki za drugą paczkę.Gwarancja zwrotu towaru oraz bezpieczna przesyłka1. W okresie 2 dni od dostarczenia zamówionego towaru, klient ma prawo jego zwrotu po podaniu przyczyn, składając sprzedawcy oświadczenie na piśmie. Zwracany towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, jeśli będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością oraz dowodem zakupu. Towar nie może być uszkodzony oraz nie może nosić jakichkolwiek śladów używania. Koszty przesyłki nie są zwracane.

2. Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres sklepu: TRADEKO Marta Janas, 92-439 Łódź, ul.Jagienki 34 lok.6 na koszt kupującego. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć swoje dane personalne, oraz wyraźne wskazanie, jaką drogą kupujący chce odebrać zapłaconą za towar należność: przez przelew na konto bankowe (w tym przypadku należy podać numer konta), albo przez przekaz pocztowy (na podany adres). Pieniądze zwracane są w ciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania przez nas przesyłki zwrotnej. Jeżeli towar został wysłany na koszt sprzedawcy, od zwracanej wartości towaru zostaną potrącone poniesione przez sprzedawcę koszty przesyłki.

3. Przy zwrocie produktu, którego transport (dostawa) wymaga zachowania warunków szczególnych, np. zabezpieczenia przed szkodliwym działaniem wysokiej i niskiej temperatury, zwrot takiego produktu musi zawsze odbywać się z zachowaniem takich warunków. W razie stwierdzenia przez Sprzedawcę nie spełnienia takich warunków dostawy do Sprzedawcy zwracanego produktu wówczas prawo określone w ustępie powyżej Zamawiającemu nie przysługuje.

4. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien, po uprzednim kontakcie ze sprzedawcą odesłać go na adres: TRADEKO Marta Janas, 92-439 Łódź, ul.Jagienki 34. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć potwierdzenie, oraz notatkę dotyczącą przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania stanu magazynowego), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

   

Postanowienia końcowe 1. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna - sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia.

2. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

3. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między sklepem a konsumentami w przypadku braku polubownego rozwiązania będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby sprzedawcy.

4. Znaki towarowe, loga graficzne, nazwy, opisy i zdjęcia są własnością odpowiednich firm, instytucji i osób prywatnych.

5. Zawartość strony internetowej www.zapomnianesmaki.pl jest objęta ochroną praw autorskich.

6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z późniejszymi zmianami, przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz inne ustawy.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu

1. Właścicielem domeny i sklepu internetowego, działającego pod adresem: www.zapomnianesmaki.pl jest:

TRADEKO Marta Janas, z siedzibą w Łodzi, ul. Jagienki 34/6

NIP:  731-181-52-45

REGON: 360256634

Dane kontaktowe sklepu:

e-mail: biuro@zapomnianesmaki.pl

Dane bankowe:

Numer rachunku: 87 1050 1461 1000 0092 0507 6327

Nazwa: ING Bank Śląski S.A.

Adres: 40-086 Katowice, ul. Sokolska 34

2. Klientem sklepu Zapomniane Smaki jest pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, składająca zamówienie i zwana w dalszej części regulaminu, Zamawiającym.

3. Firma TRADEKO Marta Janas, zwana jest w dalszej części regulaminu Sprzedawcą.

4. Oferta sklepu dostępna jest w formie sprzedaży detalicznej. Sprzedaż detaliczna prowadzona jest po cenach detalicznych i skierowana do klienta indywidualnego.

5. Oferta Sklepu dostępna jest tylko na terenie Polski.

6. Ceny towarów są podane w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen. W trakcie realizacji zamówienia obowiązują ceny z dnia złożenia zamówienia.

 

Ochrona danych osobowych1. Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

2.Jeśli klient składając zamówienie zgodzi się na otrzymywanie biuletynu (zaznaczy opcję biuletyn podczas rejestracji) jego dane (adres e-mail oraz imię) będą wykorzystywane również w celu wysyłania biuletynu.

3.Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

 

Procedura zamawiania1. Zamówienia  przyjmowane są  poprzez stronę internetową: www.zapomnianesmaki.pl   -  24 h/dobę

2. Warunkiem dokonania zamówienia w Sklepie jest prawidłowe wypełnienie, przez Zamawiającego, formularza zamówienia,  oraz  zaakceptowanie zawartych w nim  warunków i kosztów dostawy.

3. Zamawiający zobowiązany jest do podania numeru telefonu kontaktowego i adresu  e-mail, dzięki czemu możliwe będzie potwierdzenie zamówienia.

4. Po przyjęciu zamówienia Sprzedawca potwierdza je pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

5. Dla stron transakcji, cena podana przy każdym towarze, jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia  przez Zamawiającego.

6. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie dało się potwierdzić.

7. Zamówienie zostanie zrealizowana pod warunkiem, że towar jest dostępny w Sklepie. W przypadku braku części towarów objętych zamówieniem Zamawiający jest informowany o takim fakcie przez obsługę Sklepu i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. W takim przypadku Zamawiający może zdecydować się na częściową realizację, wydłużenie czasu oczekiwania lub o anulowaniu całego zamówienie.

 

 

Realizacja zamówienia1. Sposoby dostawy:

-  przesyłka kurierska -  koszt przesyłki przy zamówieniu do kwoty 300 zł pokrywa Zamawiający, powyżej kwoty 300 zł dostawa GRATIS.

2. Decyzję o formie dostawy podejmuje Zamawiający podczas wypełniania formularza zamówienia.

3. Szczegółowe  zasady dostawy towarów do domu Zamawiającego określają   regulaminy  firm realizujących dostawy.

4. Zamówione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

5. Aktualny status zamówienia można sprawdzić po zalogowaniu się na swoje konto w Sklepie.

6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikłe z niedotrzymania terminów przez firmy realizujące dostawę, ani wynikające z podania nieprawidłowych danych dla doręczyciela.

7. W uzasadnionych przypadkach Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty, każdorazowo podając  przyczynę takiego działania. W szczególności może być to spowodowane przez następujące zdarzenia:

 • podania przez zamawiającego danych budzących wątpliwości osoby przyjmującej zamówienie;

 • niemożności zrealizowania zamówienia wynikającej z winy producenta, dystrybutora, hurtownika;

 • gdy produkt został wycofany ze sprzedaży na terenie Polski;

 • nieprzestrzegania przez zamawiającego niniejszego regulaminu.

8. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z Zamawiającym indywidualnie.

9. Zamówienia realizujemy zgodnie z kolejnością złożenia.

10. Jeżeli zamówienie jest płatne przelewem to wysyłka następuje w ciągu 24 godzin od zarejestrowania wpłaty na konto z uwzględnieniem wcześniejszych szczególnych warunków, gdy zamówienie przekracza stany magazynowe.

11. Jeżeli zamówienie jest płatne przy odbiorze to wysyłka następuje w ciągu 24 godzin od jego wpłynięcia z uwzględnieniem dni roboczych.

12. W przypadku niezrealizowania zamówienia z winy Klienta, np.: podania błędnego adresu, nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówienia itp. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami transportu zamówienia, a w przypadku produktów, których sprzedaż po nieudanej próbie dostarczenia produktów jest już niemożliwa - również kosztami tych produktów.

Formy płatnościSklep internetowy akceptuje następujące metody płatności:

1. Przelew bankowy
Klient dokonuje płatności za zamówienie wpłacając należną kwotę przelewem bankowym.

Dane do przelewu:
Numer rachunku: 87 1050 1461 1000 0092 0507 6327
Nazwa: TRADEKO Marta Janas
Adres: 92-439 Łódź, Jagienki 34

Jako tytuł płatności należy podać numer zamówienia.

Uwaga: W przypadku przedpłaty wysyłka towaru następuje po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym jw.

2. Płatność przy odbiorze (za pobraniem).

Klient dokonuje płatności w momencie otrzymania paczki.

 

 

Faktura VATStandardowym dokumentem i dowodem sprzedaży jest paragon każdorazowo dołączony przez Sprzedawcę do przesyłki. W przypadku, gdy klient poda w formularzu zamówieniowym nazwę firmy i numer NIP - sprzedawca wystawi fakturę VAT. 

 

Opłaty za przesyłki

1.Obowiązują następujące opłaty za przesyłki w zależności od wybranych przez klienta sposobu przesyłki i formy płatności:Kurier DPD:

1.1 Zamówienie płatne przelewem:

0 – 5kg – 15,90 zł

5 – 30 kg – 18,90 zł1.2 Zamówienie płatne przy odbiorze(za pobraniem):

0 – 5 kg – 18,90 zł

5 – 30 kg – 21,90 zł2. Od powyższych opłat dopuszcza się następujące odstępstwa:

2.1 Gdy wartość zamówienia przekracza kwotę 300 zł (brutto) koszt wysyłki dla klienta wynosi 0 zł (wysyłka kurierem) plus ewentualny koszt pobrania (3 zł).
Punkt ten nie wyklucza stosowania punktu 2.2 par. 21

2.2 Przy zakupach o łącznej wadze przekraczającej 30 kg przesyłka jest wysyłana w 2 paczkach co powoduje doliczenie do kwoty zamówienia kosztu przesyłki za drugą paczkę.Gwarancja zwrotu towaru oraz bezpieczna przesyłka1. W okresie 2 dni od dostarczenia zamówionego towaru, klient ma prawo jego zwrotu po podaniu przyczyn, składając sprzedawcy oświadczenie na piśmie. Zwracany towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, jeśli będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością oraz dowodem zakupu. Towar nie może być uszkodzony oraz nie może nosić jakichkolwiek śladów używania. Koszty przesyłki nie są zwracane.

2. Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres sklepu: TRADEKO Marta Janas, 92-439 Łódź, ul.Jagienki 34 lok.6 na koszt kupującego. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć swoje dane personalne, oraz wyraźne wskazanie, jaką drogą kupujący chce odebrać zapłaconą za towar należność: przez przelew na konto bankowe (w tym przypadku należy podać numer konta), albo przez przekaz pocztowy (na podany adres). Pieniądze zwracane są w ciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania przez nas przesyłki zwrotnej. Jeżeli towar został wysłany na koszt sprzedawcy, od zwracanej wartości towaru zostaną potrącone poniesione przez sprzedawcę koszty przesyłki.

3. Przy zwrocie produktu, którego transport (dostawa) wymaga zachowania warunków szczególnych, np. zabezpieczenia przed szkodliwym działaniem wysokiej i niskiej temperatury, zwrot takiego produktu musi zawsze odbywać się z zachowaniem takich warunków. W razie stwierdzenia przez Sprzedawcę nie spełnienia takich warunków dostawy do Sprzedawcy zwracanego produktu wówczas prawo określone w ustępie powyżej Zamawiającemu nie przysługuje.

4. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien, po uprzednim kontakcie ze sprzedawcą odesłać go na adres: TRADEKO Marta Janas, 92-439 Łódź, ul.Jagienki 34 lok.6. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć potwierdzenie, oraz notatkę dotyczącą przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania stanu magazynowego), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

   

Postanowienia końcowe 1. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna - sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia.

2. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

3. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między sklepem a konsumentami w przypadku braku polubownego rozwiązania będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby sprzedawcy.

4. Znaki towarowe, loga graficzne, nazwy, opisy i zdjęcia są własnością odpowiednich firm, instytucji i osób prywatnych.

5. Zawartość strony internetowej www.zapomnianesmaki.pl jest objęta ochroną praw autorskich.

6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z późniejszymi zmianami, przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz inne ustawy.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu

 


Strona głównaStrona główna

Szukaj

Nowe produkty

Brak nowych produktów na tą chwilę

Promocje

Aktualnie brak promocji

Koszyk  

jest pusty